Prohlášení

Informace uvedené na těchto stránkách jsou platné k datu zveřejnění, pokud si je společnost Belchim Crop Protection vědoma, ale mají pouze obecnou povahu a neslouží k řešení konkrétních problémů ani jako úplný zdroj informací.

Před použitím přípravku na ochranu rostlin si vždy přečtěte platnou etiketu.

Přípravky na ochranu rostlin uvedené na těchto stránkách je možné používat pouze v souladu s platným Registrem přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ.

Používání přípravků v doporučených směsech nebylo ÚKZÚZ vyhodnoceno z hlediska bezpečnosti a účinnosti pro takto ošetřenou plodinu.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Respektujte varovné věty a symboly. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Belchim Crop Protection nemůže převzít žádnou odpovědnost za opomenutí nebo chyby v informacích poskytnutých na tomto webu. Kromě toho společnost Belchim Crop Protection nemůže přijmout žádnou odpovědnost za informace získané z jiných webů, na které tento web odkazuje.