Vaše porosty si zaslouží pozornost

Mezi prvotní jarní ochranná opatření při pěstování obilnin patří herbicidní ošetření a  regulace růstu. Loňský podzim na  velké části našeho území panovali deště a  velmi komplikovali setí, proto na mnoha zemědělských podnicích byl problém obilniny vůbec zasít. Pokud se to přeci jen s vypětím sil podařilo, tak se často nestihlo tradiční podzimní herbicidní ošetření. Pro letošní jaro, tak určitě vzroste plocha, kde bude nutné provést herbicidní ošetření na jaře.

Jarní herbicidní ošetření
Toto ošetření se samozřejmě provádí u jarních obilnin, někdy jako oprava po podzimním ošetření, a  také někteří pěstitelé provádí ošetření ozimých obilnin až na jaře, jak z důvodu technologie nebo, jak už bylo zmíněno, protože termíny a počasí neumožnili podzimní ošetření. Již v loňském roce přišla fi rma Belchim s herbicidním balíčkem proti dvouděložným plevelům Blusky + Globus.

Blusky obsahuje dvě účinné látky ze skupiny sulfonylmočovin – tribenuron-methyl 250 g/kg a metsulfuron-methyl 250 g/kg ve WG formulaci. Tyto dvě látky se velmi dobře doplňují, lze je použít už od 5 °C ve flexibilním termínu vůči růstové fázi obilnin (BBCH 13–39). Samozřejmě je nutné přihlédnout k  růstové fázi plevelů. Blusky nejlépe účinkuje na malé aktivně rostoucí plevele. Je registrován do pšenice, ječmene, žita ozimého a triticale ozimého. Přípravek je vyloučen v OP II. st podzemních vod. Blusky lze v ekonomické variantě použít sólo, protože působí na všechny nejčastěji se vyskytující jednoleté dvouděložné plevele s výjimkou svízele. Protože tento plevel se vyskytuje na  většině pozemků, doporučujeme kombinaci s příprav-kem Globus.

Globus obsahuje účinnou látkou florasulam 50 g/l ze skupiny ALS inhibitorů, je formulován jako suspenzní koncentrát (SC). Působí proti základnímu spektru dvouděložných plevelů, svízelům, heřmánkům, výdrolu řepky atd. Je velmi rychle rozváděn v rostlině, má systémový způsob účinku. Transport účinné látky probíhá jak akropetálně, tj. směrem k vegetačnímu vrcholu, tak bazipetálně do kořenů. Globus lze použít nejen na jaře, ale i na podzim. Velmi dobře funguje již při nízkých teplotách od 5 °C. Je registrová do pšenice, ječmene, žita ozimého a triticale ozimého. Má velmi flexibilní termín ošetření ve vztahu k růstové fázi obilniny (BBCH 13–32). Nemá žádná významná omezení a  lze ho využít i  v  pásmech druhého stupně ochrany vod.
Použitím balíčku Blusky + Globus dosáhne kompletního ošetření proti dvouděložným plevelům. Doporučené dávkování je 15 g/ha Blusky + 0,1 l/ha Globus. U jarních obilnin lze dávku snížit i na 12 g/ha Blusky + 0,08 l/ha Globus. V případě suchého počasí je vhodné do tankmixu přidávat olejové smáčedlo Tipo v dávce 0,5 l/ha

Regulace růstu
Pokud máme zdravé a čisté obilniny na jaře, pak nám mimo optimální výživy zbývá již jen starost o regulaci a zpevnění stébla. Terplex je regulátor růstu obsahují osvědčenou účinnou látku tri-nexapac-ethyl 200 g/l ve zcela unikátní formulaci (viz přiložený obrázek). Kouzlo této formulace je v tom, že při nižší dávce účinné látky dokáže dosáhnout stejného nebo lepší výsledku v krácení a zesílení stébla než klasické formulace. Jelikož je tohoto efektu dosaženo menší dávkou účinné látky, je rostlina méně stresována, zvyšuje se fotosyntéza a výsledkem je větší nárůst biomasy a výnosu. Doporučená dávka se odvíjí od počasí, stavu porostu, a také ze zkušeností každého pěstitele. Naše doporučení je používat stejné dávkování jako u klasických formulací, nejčastěji se tedy jedná o dávku 0,2–0,4 l/ha. Terplex je registrován do pšenice, ozimého ječmene, žita a tritikale. Nemá omezení v rámci OP II. st povrchových ani podzemních vod. Terplex by se měl aplikovat při teplotách nad 10 °C a naopak příliš vysoké teploty zvyšují účinnost, je tedy tomu potřeba přizpůsobit i dávku. Neměl by se kombinovat s herbicidy a s DAM.

Unikátní formulace morforegulátoru Terplex napomáhá lepšímu účinku

Komplexní jarní ošetření proti dvouděložným plevelům v obilovinách

Balíček 2 l Globus + 300 g Blusky na 20 až 25 ha

• široké spektrum účinku – tři úč. látky
• flexibilníí termín aplikace
• účinnost i za nízkých teplot

Share this post