Alba

Ochrana proti mouchám ve stájích

  • Kontaktní a požerový účinek
  • Aplikace nátěrem nebo postřikem
  • Rychlý a dlouhodobý účinek
  • Obsahuje vábící látku – atraktivní pro mouchy

Alba jako insekticid s požerovým a kontaktním účinkem proti mouchám vyskytujících se v objektech živočišné výroby (vepříny, kravíny, chovy drůbeže) a dalších objektech, kde se mouchy vyskytují, má vynikající okamžitý účinek a působí i trvale po dobu 6–8 týdnů. Díky své vábící látce je velmi atraktivní pro mouchu dobytčí (Musca autumnalis) a ve chlévech žijící mouchu domácí (Musca domestica), které ho z ošetřených ploch rychle přijmou.

Účinná látka: clothianidin 26 g; tricosene 0,5 g (vábící látka)
Formulace: pasta
Balení: 200 ml

Aplikace nátěrem:

Roztíratelná pasta se nanáší štětcem v nezředěném stavu na co nejvíce malých ploch (na 200 m2 plochy chlév, cca 60 proužků po 10 × 30 cm) na stěnách, přepážkách mezi boxy, kůlech,

ostěních, mlékovodech atd., v blízkosti zvířat (avšak mimo jejich dosah). Přípravek nanášejte

přednostně tam, kde se mouchy rády zdržují. Je třeba dbát na to, aby se přípravek Alba nanášel bodově a v koncentrovaném stavu na čistý a nesavý podklad.

Ve chlévech, kde není dostatek možností aplikace nebo kde nelze připustit nepatrné zbarvení

podkladu, se doporučuje zavěšení cca 60 natřených a co nejméně savých pásků lepenky nebo podobného materiálu (o velikosti cca 20 × 15 cm) nad boxy v blízkosti zvířat (také však

mimo jejich dosah).

Aplikace postřikem:

Pro tyto účely se na plochu 200 m2 objektu vmíchá 500 ml přípravku Alba do 1,0 litru vody a pomocí zádového nebo ručního postřikovače se za nízkého tlaku rovnoměrně nastříká na co možná nejvíce míst, kde se mouchy obvykle zdržují, tedy na stropy, kůly, stěny, přepážky mezi boxy, okenní rámy, mlékovody atd., v blízkosti zvířat (avšak mimo jejich dosah). Množstvím 1,5 l postřiku by mělo být ošetřeno co možná nejvíc malých ploch

(cca 60), které by měly být rovnoměrně rozloženy po celém objektu a měly by odpovídat

cca 10 % podlahové plochy objektu. V objektech, kde není dostatek nástřikových ploch nebo kde nelze připustit nepatrné zbarvení podkladu, se doporučuje zavěšení nastříkaných a co nejméně savých pásků lepenky nebo podobného materiálu v odpovídající velikosti a rozprostření nad boxy v blízkosti zvířat (také však mimo jejich dosah).