Areli

Extra silný fungicid na plíseň bramborovou

 • kontaktní a systémový účinek
 • bez omezení v OP povrchových a podzemních vod
 • ochrana nových přírůstků
 • odolnost proti dešti
 • účinkuje i na rezistentní kmeny plísně bramborové
 • dvě látky s různým mechanismem účinku – antirezistentní strategie
 • green efekt

Účinná látka: kyazofamid 80 g + valifenalat 150 g
Formulace:  suspenzní koncentrát (SC)

Obsahuje dvě účinné látky s různým mechanismem účinku. Obě dvě látky jsou v přípravku obsaženy v plných dávkách a zaručují tak vysokou účinnost i proti rezistentním kmenům.

Rozsah povoleného použití

Plodina Škodlivý organismus

Dávkování

OL

Poznámka

brambor plíseň bramboru 1 l/ha 7 od 17 BBCH
do 89 BBCH

Doporučení pro použití

 • flexibilní použití
  • v průběhu vegetace na plíseň bramborovou na listech
  • ke konci vegetace pro ochranu hlíz – likviduje spóry
 • doporučené dávkování 0,8 – 1 l/ha – dle infekčního tlaku