Bokator

Preemergentní herbicid do brambor a do slunečnice proti širokému spektru dvouděložných a jednoděložných plevelů

 • Široké spektrum účinku proti dvouděložným a jednoděložným plevelům
 • Ideální partner do kombinace s přípravkem Proman, Sinopia či s přípravky na bázi úč. látky metribuzin
 • Dlouhodobé reziduální působení
 • Bez omezení pro OP podzemní vody
 • Kapalná formulace

Účinná látka: aclonifen 600 g/l, diflufenikan 30 g/l
Formulace:  suspenzní koncentrát (EC)
Balení:  5 l

Obsahuje dvě účinné látky s různým mechanismem účinku pro pokrytí širokého plevelného spektra dvouděložných a jednoděložných plevelů.

Rozsah povoleného použití

Plodina Škodlivý organismus

Dávkování

OL

Poznámka

brambor ježatka kuří noha,
plevele dvouděložné
jednoleté

1,9 l/ha

AT

preemergentně,
od: 00 BBCH, do: 08
BBCH

slunečnice

Doporučení pro použití

 • herbicidní film nesmí být narušen mechanickým zpracováním půdy
 • srážky po aplikaci zvyšují účinnost přípravku
 • aplikujte preemergentně do 4 dnů od aplikace
 • pro rozšíření spektra účinu neaplikujte sólo, ale v TM s partnerem
 • doporučená dávka 1 l/ha + partner

Brambory:

 • Bokator 1 l/ha + Sinopia 2 l/ha
 • Bokator 1l/ha + Proman 2-2,5 l/ha

Slunečnice:

 • Bokator 1l/ha + Proman 2 l/ha