Bonaxa

Nový vícesložkový herbicid do řepky

 • Podzimní postemergentní herbicid do řepky
 • Tři účinné látky proti širokému spektru plevelů
 • Účinný i proti odolným plevelům – pcháč, violka, kakosty

Přípravek Bonaxa obsahuje tři účinné látky, k hojně využívané kombinaci klopyralid+pikloram byl přidán amynopyralid. Tím došlo k rozšíření plevelného spektra o máky, violky a k zesílení účinku na další plevele jako je svízel, rdesna, merlíky, heřmánky apod.
Bonaxa je růstový herbicid, působí tak jen na aktivně rostoucí plevele. Pro vysoký účinek je potřeba aplikace ještě v době vegetace, kdy teplota několik dní přesahuje 12°C. Teplo a vyšší vzdušná vlhkost urychlují účinek.

Účinná látka: amynopyralid 40 g/l, klopyralid 240 g/l, pikloram 80 g/l
Formulace:  rozpustný koncentrát (SL)
Balení: 5 l

Rozsah povoleného použití

Plodina Škodlivý organismus Dávkování OL Poznámka

 

řepka olejka plevele dvouděložné jednoleté 0,2 l/ha AT na podzim od BBCH 12

Doporučení pro aplikaci:

 • Dělená aplikace
  • Preemergentní nebo časně postemergentní aplikace přípravků na bázi metazachloru pro vyhubení plevelů spodního patra a pro reziduální účinek a následná postemergentní aplikace Bonaxy
  • Rapsan Plus 1,5 l a následně Bonaxa 0,2 l/ha
 • Jednorázová aplikace
  • Společná aplikace s Rapsan Plus na vzešlou řepku a plevele v děložních lístcích
  • Rapsan Plus 1,5 l + Bonaxa 0,2 l/ha
 • Opravy
  • Bonaxa je ideální pro opravy při selhání preemergentních řešení do řepky
  • Bonaxa 0,2 l/ha