Cobran

Mědnatý fungicid

 • Preventivní a kontaktní účinek
 • Odolný vůči dešti již 2 hodiny po aplikaci
 • Fungicidní a baktericidní účinek
 • Vhodný pro ekologické hospodaření
 • Vhodný do integrované produkce

Účinná látka: hydroxid měďnatý 537 g/kg
Formulace:  ve vodě dispergovatelné granule (WG)

Obsah čisté mědi: 350 g/kg

Rozsah povoleného použití

Plodina Škodlivý organismus

Dávkování

OL

Poznámka

chmel plíseň chmelová 2,4-5,4 kg/ha 7 od: 37 BBCH, do: 89 BBCH
réva plíseň révová 1 kg/ha do BBCH 61
2 kg/ha od BBCH 61
21 od: 11 BBCH, do: 81 BBCH
jádroviny strupovitost 1,8 kg/ha (0,3-0,6 kg/1 m výšky koruny/ha) AT před květem
jádroviny strupovitost 1,8 kg/ha (0,3-0,6 kg/1 m výšky koruny/ha) 14 od: BBCH 74
jádroviny nektriová rakovina 3 kg/ha (0,3-0,6 kg/1 m výšky koruny/ha) AT po sklizni
peckoviny suchá skvrnitost listů peckovin, skvrnitost listů třešně 3 kg/ha (1 kg/1 m výšky koruny/ha) AT před květem
peckoviny suchá skvrnitost listů peckovin, skvrnitost listů třešně 3 kg/ha (1 kg/1 m výšky koruny/ha) AT po sklizni
brambor plíseň bramborová 2 kg/ha 14
brambor černání stonku bramboru (Erwinia carotovora) 0,009 kg/100 kg max. 100 l vody/ha (0,252 kg/ha AT před výsadbou

Doporučení pro použití

réva:

 • před květem používejte dávku 1 kg/ha, po odkvětu 2 kg/ha
 • při dávce 2 kg/ha lze Cobran použít 4x za rok (s ohledem na omezení max. 3 kg/čisté mědi na ha/rok)
 • mísitelný se běžně používanými hnojivy, fungicidy s výjimkou s fungicidy na bázi úč. látky fosetyl-Al

chmel:

 • optimální na pozdnější ošetření v druhé polovině vegetace
 • do BBCH 37: 2,4 kg/ha na 1200-1500 l vody/ha
 • BBCH 37-55: 3,6 kg/ha na 1500 – 2000 l vody/ha
 • Od BBCH 55: 5,4 kg/ha na 2000-2700 l vody/ha
 • při dávce 5,4 kg/ha lze Cobran použít 2x za rok (s ohledem na omezení max. 4 kg/čisté mědi na ha/rok)
 • mísitelný se běžně používanými hnojivy, fungicidy s výjimkou s fungicidy na bázi úč. látky fosetyl-Al