Compola

Nový třísložkový herbicid na podzimní ošetření obilnin

 • Proti jednoděložným u dvouděložným plevelům
 • Dlouhé reziduální působení
 • Tři látky – tři mechanismy účinku – antirezistentní strategie
 • Účinkuje i proti chundelce rezistentní k ALS inhibitorům
 • Výborný účinek na plevelné trávy chundelku, jílky, lipnice
 • Výborný účinek na odolné dvouděložné plevele kakosty, zemědým, violky

Účinná látka: prosulfokarb 667 g/l, diflufenikan 14 g/l, halauxifen-methy 1,33 g/l
Formulace:  emulgovatelný koncentrát (EC)

Obsahuje tři účinné látky s různým mechanismem účinku pro pokrytí kompletního plevelného spektra.

Rozsah povoleného použití

Plodina Škodlivý organismus

Dávkování

OL

Poznámka

Pšenice ozimá Plevele jednoděložné
jednoleté,
plevele dvouděložné
jednoleté

3 l/ha

AT

Na podzim, BBCH 11-13

Ječmen ozimý
Tritikale ozimé
Žito ozimé

Doporučení pro použití

 • optimální fáze pro aplikaci – 1-3 list ozimých obilnin (BBCH 11-13)
 • aplikujte na mladé a vzcházející plevele
 • aplikujte od 5°C
 • srážky po aplikaci zesilují účinek
 • standardní doporučená dávka je 3 l/ha, na některých lokalitách je však zcela dostatečné použít sníženou dávku 2,5 l/ha
  • dávku 2,5 l/ha doporučujeme použít v těchto případech:
   • Nižší zaplevelení, zejména heřmánky
   • Vlhčí oblasti
   • Dokonale připravená půdy bez hrud
   • Ječmen ozimý
   • Není potřeba řešit plevelné trávy jako jsou např. jílky a lipnice
 • ozimý ječmen po aplikaci může v některých případech vykazovat vybělení, z tohoto důvodu nedoporučujeme používat na lehkých půdách s dostatkem srážek.