Cymbal

Cymbal, aby ses plísně nebál

 • lokálně systemický způsob účinku
 • preventivní a kurativní účinek
 • rychle proniká do rostlin (1-4 hodiny)
 • odolný proti srážkám
 • flexibilní využití v rámci aplikačního programu
 • (v závislosti na podmínkách prostředí a intenzity infekce)
 • ekonomicky výhodné použití
 • výhodný kombinační partner s kontaktními přípravky
 • využitelný v rámci integrované ochrany rostlin


Účinná látka:
cymoxanil 450 g/kg

Formulace: dispergovatelné granule (WG)

Rozsah povoleného použití

Plodina, oblast použití  Škodlivý organismus

Dávkování

OL

Poznámky

réva

plíseň révová 0,125 kg/ha do BBCH 61

0,25 kg/ha od BBCH 61

AT

Doporučení pro aplikaci

 • Díky svým vlastnostem (posiluje účinek) doporučujeme použití v kombinaci s přípravky obsahující účinné látky: folpet, měď, kyazofamid
 • Rovněž je možné využít TM s přípravkem Mildicut