Difure XL

Fungicid proti širokému spektru chorob cukrovky a řepky

 • Rychlý systémový účinek
 • Pohybuje se translaminárně a akropetálně (ochrana nových přírůstků)
 • Preventivní a kurativní účinek
 • Dvojnásobné množství účinné látky
 • Fungicidní účinek bez morforegulačního efektu

Účinná látka: difenokonazol 500 g/l
Formulace:  suspenzní koncentrát (SC)

Rozsah povoleného použití

Plodina Škodlivý organismus

Dávkování

OL

Poznámka

cukrovka, řepa krmná rez řepná

0,25 l/ha

21

preemergentně, od: 39 BBCH, do: 49 BBCH

řepka olejka fomové černání stonků
řepky, alternáriová
skvrnitost brukvovitých,
hlízenka obecná
0,125 l/ha na podzim
0,25 l/ha na jaře
56

preemergentně, od: 19 BBCH, do: 69 BBCH

Doporučení pro použití

řepka:

 • přípravek má silnou fungicidní účinnost, ale nemá regulační účinek na regulaci růstu
 • používejte tam, kde nepotřebujete regulovat nebo v TM s úč. látkami s regulačním účinkem (metkonazol, tebukonazol)
  • Difure XL 0,125 l/ha + Sirena 0,7-1 l/ha
  • Difure XL 0,125 l/ha + Teson 0,7-1 l/ha
 • jarní i podzimní aplikace

cukrovka:

 • použitelný pro aplikaci v termínech T1, T1, T3
 • krátká ochranná lhůta umožnuje jeho použití k poslednímu ošetření
 • z důvodu zvýšení účinnosti a antirezistentní strategie aplikujte v kombinaci
 • doporučené kombinace:
  • Difure XL 0,2 l/ha + Bagani 0,6 l/ha
  • Difure XL 0,2 l/ha + Flosul (síra) 3-5 l/ha
  • Difure XL 0,2 l/ha + Belcup 1-2 l/ha