Kenja

Moudré řešení

  • Nová úč.látka z nové chemické skupiny
  • Účinkuje i na rezistentní kmeny – unikátní chemická vazba
  • Flexibilní termín použití
  • Odolnost proti dešti
  • Dlouhodobý účinek
  • Nízká rezidua

Účinná látka: isofetamid 400 g/l

Formulace:  Suspenzní koncentrát (SC)

Balení: 5 l

Kenja obsahuje novou účinnou látku isofetamid z nové chemické skupiny (phenyl-oxo-ethyl thiophene amide). Mechanismem účinku patří mezi SDHI. Inhibuje klíčový enzym (sukcinátdehydrogenázu) mitochondriálního dýchání komplexu II. buňky patogena. Na rozdíl od ostatních látek patřících do této skupiny má isofetamid flexibilní chemickou vazbu, která mu umožňuje účinkovat i na rezistentní kmeny patogenů. Isofetamid účinkuje na velké spektrum chorob ze Ascomycetes (např. Sclerotinia sp., Monilia sp.) a Deuteromycetes (např.Botrytis sp.). Má preventivní a kurativní účinek. V rostlině se pohybuje translaminárně ze spodní strany list na horní a opačně.

Rozsah povoleného použití

Plodina Škodlivý organismus

Dávkování

OL

Poznámka

Salát hlízenka obecná, plíseň šedá

1 l /ha

21

od BBCH 12 do BBCH 26; pole, skleník

špenát, zelenina špenátová hlízenka obecná, plíseň šedá

1 l /ha

21

od BBCH 12 do BBCH 26; pole, skleník

Byliny hlízenka obecná, plíseň šedá

1 l /ha

21

od BBCH 12 do BBCH 26; pole, skleník

jahodník plíseň šedá

1,2 l /ha

3

od BBCH 60 do BBCH 87; pole, skleník

Réva plíseň šedá

1,5 /ha

21

od BBCH 61 do BBCH 85

řepka, hořčice, mák sety, len setý, lnička setá hlízenka obecná

0,8 l /ha

AT

od BBCH 60 do BBCH 65