Mildicut

Evidenční číslo přípravku: 4630-0

Účinná látka: cyazofamid 25 g/l + fosethyl sodíku 250 g/l

Formulace: suspenzní koncentrát (SC)

Balení: 1 l , 10 l

Účinná látka přípravku patří do nové chemické skupiny cyanoimidazolů a vyznačuje se silným účinkem proti houbám z rodu Oomycetes (do této skupiny patogenů patří různé druhy plísní – perenospora révy vinné, plíseň bramborová, plíseň okurková atd.). V porovnání s jinými přípravky má MILDICUT jedinečný mechanizmus působení – působí jako inhibitor tvorby quinonu (Qil skupina) ve vnitřní membráně mitochondrií patogena. Díky složení přípravku (cyazofamid + disodium fosfonát) se účinná látka dostává do listových pletiv a poskytuje spolehlivou ochranu novým přírůstkům i hroznům a to po dobu 10-14 dnů. Obě dvě složky přípravku se doplňují : cyazofamid ničí spóry (má sporicidní účinek) a disodium fosfonát má antisporulační účinek – díky tomu se snižuje množství aktivních spór a tím i následná infekce v porostu (stop efekt). Přípravek je odolný vůči srážkám (už 30 minut po aplikaci) a proto je ho možné použít v době s nepříznivými klimatickými podmínkami pro aplikaci. Po aplikaci přípravku MILDICUT se projevuje viditelné ozelenění (“green efekt”). Díky tomu dokáže réva přijímat a asimilovat potřebné živiny zvyšující kvantitu i kvalitu úrody (zvyšuje cukernatost) a na konci vegetace tak zabezpečit lepší kondici a připravenost révy na zimní období.

Škodlivý organismus

Rozsah povoleného použití
Plodina Účel použití Dávka přípravku Doba aplikace OL
réva plíseň révová

2 l/ha
3,5-4 l/ha

do BBCH 61 (počátek kvetení), do 500 l vody/ha (min. koncentrace 0,4%)
od BBCH 61 (počátek kvetení), do 1000 l vody/ha (min. koncentrace 0,4%)
21

Termín ošetření
První aplikace proti plísni révové proveďte podle signalizace nebo při ohrožení.

Aplikační program
Před výskytem choroby nebo při mírné intenzitě napadení ošetřujte v intervalu 7-14 dní. Při silném napadení nebo intenzivním růstu révy musí být přípravek MILDICUT® aplikován preventivně před napadením a interval musí být zkrácen a přizpůsoben růstu rostliny. Minimální interval je 7 dní.

Dávka vody
Zajistěte dobré pokrytí aplikační kapalinou.

Ochranná lhůta
Poslední postřik uskutečněte nejpozději 21 dní před sklizní.

Selektivita
MILDICUT® je pro révu selektivní. Nemá žádné negativní působení při použití podle tohoto návodu. Nebyl zjištěn žádný negativní vliv na sousední plodiny.

Bezpečnost přípravku
MILDICUT® neovlivňuje proces fermentace a organoleptické vlastnosti vína. Populace užitečných dravých roztočů nejsou použitím přípravku MILDICUT® ovlivněny.

Praktické informace pro aplikaci

  • doporučená dávka vody : 500-1 000 l/ha. Množství vody je závislé na stavu porostu, infekčním tlaku a způsobu aplikace. Je důležité zajistit dobré pokrytí porostu aplikační kapalinou zejména v době intenzivního růstu révy
  • maximální dávka přípravku 4,5 l/ha se používá v období po odkvětu révy, kdy je listová plocha již maximálně vyvinutá a kdy je vysoký infekční tlak. Doporučené použití :
    – do začátku květu (BBCH61) – dávka přípravku 2 l/ha na 500 l vody/ha
    – od začátku květu (BBCH61) – dávka přípravku 3 - 4,5 l/ha na 1000 l vody/ha
  • maximální počet aplikací za sezónu : 6 x. V rámci fungicidního programu se doporučuje střídat přípravky s rozdílným způsobem účinku.
  • přípravek je možný používat spolu s jinými přípravky (TM) – kupř. s přípravkem Cymbal okamžité zastavení vzniklé infekce.