Narita

Evidenční číslo přípravku: 5111-0

Účinná látka: 250 g/l difenoconazole

Formulace: emulzní koncentrát (EC)

Balení: 1 l , 5 l

NARITA je systémový fungicid. Účinná látka difenoconazole ze skupiny triazolů zastavuje vývoj hub inhibicí biosyntézy ergosterolu v buněčných membránách – působí jako demetylační inhibitor (DMI). Difenoconazole je systémový fungicid s preventivními a kurativními účinky. Je absorbován listy a v rostlině se šíří akropetálně a translaminárně.

Škodlivý organismus

Rozsah povoleného použití
Plodina Škodlivý organismus Dávkování Aplikační dávka kapaliny
OL
Brambor hnědá a terčová skvrnitost bramboru 0,5l/ha 100-350 l/ha 14 dnů

Ošetření se provádí po zjištění prvních příznaků napadení. Optimální interval mezi postřiky je 10-14 dní.
Maximální počet ošetření: 4 x 0,5 l/ha/rok.

Škodlivý organismus

Rozsah povoleného použití
Plodina Škodlivý organismus Dávkování Aplikační dávka kapaliny
OL
Brambor hnědá a terčová skvrnitost bramboru 0,5l/ha 100-350 l/ha 14 dnů

Ošetření se provádí po zjištění prvních příznaků napadení. Optimální interval mezi postřiky je 10-14 dní.
Maximální počet ošetření: 4 x 0,5 l/ha/rok.

Citlivé odrůdy brambor jsou ohroženy hnědou a terčovitou skvrnitostí způsobovanou houbami rodu Alternaria (A. alternata – pouze na listech, A. solani – na listech a hlízách), přičemž rozlišení obou typů skvrnitostí je v porostu obtížné. Optimální teploty pro šíření jsou 20-30°C. Rozšíření choroby je zároveň podporováno nízkou dostupností dusíku, hořčíku a některých mikroelementů. K rozvoji choroby přispívají velké rozdíly mezi denními a nočními teplotami, rychlé střídání suchých a vlhkých period, dlouhodobý stres ze sucha, podmáčení porostů nebo jiné stresové faktory.
Škodlivost je způsobena snížením asimilační plochy listů. Na hlízách je poškození možné pouze terčovitou skvrnitostí způsobovanou A. solani. Přenos často nastává i během sklizně – spory patogena penetrují do hlízy přes lenticely a mechanická poškození. Tyto hlízy jsou pak zdrojem pro infekci porostu v další sezóně. Dalším zdrojem pro šíření choroby jsou rostlinné zbytky z nichž jsou pak konidie patogena šířeny větrem i deštěm. Sporulace probíhá při teplotách + 5°C až + 30°C a je podporována střídám vlhkých a suchých period. Rozvoj choroby souvisí s fyziologickým stářím porostu brambor – mladé rostliny jsou zpočátku chráněny silnou voskovou vrstvou na listech. Později se vosková vrstva snižuje a tak mohou spory patogena snadněji proniknou do rostliny. Ochrana je proto efektivní při dosažení fyziologické vyzrálosti porostu – viz. obrázek na další straně

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

plodina bez redukce tryska 50 % tryska 75 % tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

brambory 4 4 4 4

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze ne těchto pozemcích aplikovat pouze při použití 15 m vegetačního pásu.

Prakticé informace pro aplikaci

  • aplikujte především na :
    – odrůdy brambor citlivé na hnědou a terčovitou skvrnitost
    – porosty stresované
    – porosty poškozené krupobitím nebo abnormárními výkyvy teplot
  • aplikujte registrovanou dávku 0,5 l/ha ve 400 l vody/ha samostatně nebo v TM s přípravkem Ranman Top (dávka 0,5 l/ha), pokud zároveň potřebujete účinně zasáhnout proti plísni bramboru nebo Profilux (dávka 2-2,5 l/ha), anebo s přípravkem Kunshi (dávka 0,4-0,5 kg/ha).
  • nejlepší výsledky byly dosaženy při aplikaci v bloku postřiků následujících 3-4 x po sobě v odstupu 10-14 dnů – podle podmínek infekčního tlaku.