Neudosan

Biologický insekticid proti savým škůdcům

  • Kontaktní insekticid
  • Účinnost na mšice, molice a svilušky
  • Bez reziduí
  • Vhodný pro ekologické zemědělství i integrovanou produkci

Účinná látka přípravku Neudosan narušuje buněčnou strukturu hmyzu s „měkkým tělem“ a způsobuje únik obsahu buněk. Škůdci v postřikové kapalině dehydratují, zasychají. Dochází také k poškození dýchacích orgánů škůdců. Na rozdíl od insekticidů, které napadají nervový systém hmyzu, zůstávají uhynulí škůdci na listech na krátkou dobu přichyceni,než uschnou a opadnou.

Účinná látka: Draselná sůl přírodních mastných kyselin 515 g/l
Formulace: rozpustný koncentrát (SL)
Balení: 10 l

Rozsah povoleného použití:

Plodina Škodlivý organismus Dávkování OL Poznámka

 

jádroviny, peckoviny, bobuloviny, jahodník saví škůdci mimo vlnatky krvavé a vlnatky hruškové 10-30 l/ha podle výšky rostliny AT
okrasné dřeviny, okrasné rostliny molice, mšice, svilušky 18-30 l/ha podle výšky rostliny
zelenina saví škůdci kromě mšice zelné 18-30 l/ha podle výšky rostliny AT