Panorama

Panoramaticky zdravé porosty

 • Systémový fungicid s kurativní efektem
 • Účinkuje na listové a klasové choroby
 • Registrován do všech obilnin, řepky, cukrovky
 • Flexibilní termín použití
 • Vysoký obsah účinných látek
 • Bez omezení v OP povrchových a podzemních vod

Účinná látka: prothiokonazol 250 g/l, metkonazol 90 g/l
Formulace:  emulgovatelný koncentrát (EC)

Rozsah povoleného použití

Plodina Škodlivý organismus

Dávkování

OL

Poznámka

pšenice fuzariózy 0,5 l/ha 35 od: 61 BBCH,

do: 69 BBCH

pšenice, žito,

tritikale

braničnatka pšeničná,

rez pšeničná,

rez plevová

0,5 l/ha 35 od: 31 BBCH,

do: 69 BBCH

žito rynchosporiová

skvrnitost

0,5 l/ha 35 od: 31 BBCH,

do: 69 BBCH

ječmen rez ječná,

rynchosporiová

skvrnitost

0,5 l/ha 35 od: 31 BBCH,

do: 61 BBCH

cukrovka, krmná řepa cerkosporióza řepy,

rez řepná

0,6 l/ha 28 od: 39 BBCH,

do: 49 BBCH

řepka olejka hlízenka obecná 0,5 l/ha 56 od: 61 BBCH,

do: 69 BBCH

Doporučení pro použití

Obilniny

 • aplikace proti listovým chorobám v období BBCH 37-39 na praporcový list

– při systému dvou ošetření 0,4 l/ha

– při systému jednoho ošetření 0,5 l/ha

 • aplikace proti klasovým chorobám v období kvetení BBCH 61-63
 • doporučená dávka 0,4 l/ha
 • nejčastější využití přípravku Panorama

Řepka

 • aplikace proti hlízence v období kvetení BBCH 61-65

– doporučená dávka 0,4 – 0,5 l/ha dle infekčního tlaku

 • díky systémovým vlastnostem obou účinných látek je Panorama ideální na pozdnější aplikace v období plného květu (BBCH 65) nebo na druhou aplikaci proti hlízence, která se provádí hlavně při deštivém období v období kvetení
 • podzimní či jarní aplikace proti phomové hnilobě a jako regulace růstu, podpora větvení

-obě účinné látky mají širokospektrální účinek proti houbovým chorobám řepky a metkonazol navíc silné morforegulační účinky

 • doporučené dávkování 0,3-0,5 l/ha

Cukrovka

 • aplikace možná ve všech termínech T1, T2, T3
 • doporučená dávka 0,4 – 0,5 l/ha dle infekčního tlaku
 • možné mísit s hnojivy na bázi mědi 0,4 l/ha + 1-1,5 l mědnatého hnojiva Belcup
 • krátká ochranná lhůta (28 dní)
 • nemá negativní vliv na růst podzemní i nadzemní část