Pegaso F

Evidenční číslo přípravku: 4778-0

Účinná látka: valifenalát 60 g/kg + folpet 480 g/kg

Formulace: vodorozpustné granule (WG)

Balení: 1 kg

Valifenalát je nová, systemicky působíci látka, která inhibuje tvorbu buněčných stěn patogena. Látka má preventivní, kurativní, eradikativní a antispolurační vlastnosti.
Působí proti houbám třídy Oomycetes.
Folpet je kontaktní fungicidní látka s protektivní učinností proti plísni révové a s významnou vedlejší účinností proti padlí, botrytidě, červené skvrnitosti révy vinné, červené spále a bíle hnilobě na révě. Potlačuje růst mycelia a sporulaci patogena.

Škodlivý organismus

Rozsah povoleného použití
Plodina Škodlivý organismus Dávkování OL
réva vinná hrozny moštové plíseň révová 1 kg/ha do BBCH 61 (počátek kvetení),
max. 500 l vody/ha (min.koncentrace 0,2 %)
2 kg/ha od BBCH 61 (počatek kveteni),
max. 1000 l vody/ha (min. koncentrace 0,2%)
18

Maximální počet ošetření:
3 x v průběhu vegetačního období.

Aplikace přípravku
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v révě tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu CAA (amidy kyseliny karboxylové, např. dimethomorf, iprovalikarb, valifenalát, mandipropamid) vícekrát než 4× za vegetační sezónu. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v révě tento přípravek nebo jiný, který obsahuje učinnou látku typu CAA po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením schválenými aplikátory.
Aplikujte dostatečné množství kapaliny tak, aby byla dokonale pokryta listová plocha.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.
Přípravek Pegaso F není povolen pro leteckou aplikaci.

Poznámka č.1
Přípravek se aplikuje preventivně podle signalizace, infekčního infekčniho tlaku nebo nejpozději při prvních příznacich napadení ve fázi od BBCH 13 (3 listy rozvinuty) do BBCH 79 (konec uzavíráni hroznů). Réva vinná se ošetřuje v interval 10–14 dní.

Rizika fytotoxicity
Je-li přípravek Pegaso F aplikován v souladu s platnou etiketou a návodem k použití, je tolerantni k ošetřovanym rostlinám.

Praktické informace pro aplikaci

  • aplikujte preventivně podle signalizace , infekčního tlaku nebo nejpozději při prvních příznacích napadení
  • od rozvinutých 3 listů (BBCH 13) do počátku kvetení (BBCH 61) používáme dávku 1 kg – maximálně 500 l  vody/ha
  • od počátku kvetení (BBCH 61) do konce uzavírání hroznů (BBCH 71) používáme dávku 2 kg/ha – maximálně 1 000 l vody/ha
  • ošetřujeme v intervalu 10-14 dní na základě infekčního tlaku, maximálně 3 x za sezónu