Protendo Extra

Ochrana proti klasovým chorobám

  • Silný systémový a kurativní účinek
  • Proti listovým a klasovým chorobám obilnin
  • Vzájemně se doplňující dvě účinné látky
  • Flexibilní termín použití
  • Translaminární a lokálně systémový účinek
  • Zvyšuje vitalitu rostlin, kořenový systém a tím i výnos

Protendo Extra obsahuje dvě účinné látky ze skupiny azolů, prothiokonazol a tebukonazol, které působí jako inhibitory syntézy egrosterolu. Prothiokonazol má oproti ostatním azolům výhodu, že narušuje syntézu zmíněného ergosterolu na více místech a tak snižuje riziko rezistence. Prothiokonazol má zároveň velmi široké spektrum účinku proti všem listovým a klasovým chorobám. Tebukonazol je velmi rychle působící systémová látka, která zesiluje účinek proti rzím a posiluje účinek proti fuzariím. Vzájemná kombinace těchto látek tedy zajišťuje rychlé, dlouhodobé a širokospektrální působení.

Účinná látka: prothiokonazol 125 g/l, tebukonazol 125 g/l
Formulace:  emulgovatelný koncentrát (EC)
Balení: 5 l

Rozsah povoleného použití

Plodina Škodlivý organismus

Dávkování

OL

Poznámka

pšenice stéblolam, braničnatka pšeničná, braničnatka plevová, padlí travní, rez pšeničná, rez plevová, fuzariózy

1 l/ha

AT

od 30 BBCH,
do 69 BBCH

ječmen stéblolam, padlí travní, rez plevová, rez ječná, rynchosporiová skvrnitost, hnědá skvrnitost, fuzariózy

1 l/ha

AT

od 30 BBCH,
do 61 BBCH

oves stéblolam, padlí travní, rez ovesná

1 l/ha

AT

od 30 BBCH,
do 61 BBCH

tritikale stéblolam, padlí travní, rez pšeničná, rez plevová

1 l/ha

AT

od 30 BBCH,
do 69 BBCH

žito stéblolam, padlí travní, rez žitná

1 l/ha

AT

od 30 BBCH,
do 69 BBCH

řepka olejka ozimá hlízenka obecná, fomové černání stonků, cylindrosporióza

1 l/ha

AT

od 14 BBCH,
do: 69 BBCH