Sinopia

Nový vícesložkový herbicid do brambor

  • Preemergentní herbicid do brambor
  • Vysoká účinnost na dvouděložné i jednoděložné plevele
  • Dlouhodobá účinnost

Účinná látka: metobromuron 400 g/l + klomazon24 g/l

Formulace:  mix formulace CS a SC

Balení: 10 l

Přípravek Sinopia obsahuje v jedné formulaci dvě účinné látky klomazon a metobromuron a je určen na preemergentní aplikaci proti dvouděložným i jednoděložným plevelům v bramborách. Klomazon, jako jediná používaná účinná látka, patří do skupiny inhibitorů syntézy diterpenů. Je přijímána hlavně kořeny vzcházejících plevelů. Zasažené plevele zakrňují a dochází k jejich vybělení, což je typický příznak použití účinné látky klomazon, až postupně uhynou. Účinná látka je v půdě velmi dobře pohyblivá a v důsledku malé selektivity kulturních rostlin je používána výhradně preemergentně. Druhou účinnou látkou je metobromuron, který působí hlavně přes kořeny, v menším měřítku i přes listy plevelů. Metobromuron je jedna z posledních používaných látek ze skupiny substituované močoviny (C2). Sinopia se tak výborně hodí do antirezistentní strategie při boji s plevely.

Rozsah povoleného použití

Plodina Škodlivý organismus

Dávkování

OL

Poznámka

brambory Ježatka kuří noha, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté

3l /ha

AT

preemergentně, od 00 BBCH do 09 BBCH

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost. Na půdách s vyšší sorpční