Sirena

Evidenční číslo přípravku: 5331-0

Účinná látka: metkonazol 60 g/l

Formulace: emulzní koncentrát (EC)

Balení: 5 l

Účinná látka metkonazol patří do chemické skupiny triazolů, působí hloubkově a systémově, vykazuje velmi dobrý preventivní účinek, tzn., že chrání listy před napadením. Perzistence účinné látky zajišťuje dlouhodobé působení. Při ošetření řepky ozimé vykazují podzimní aplikace zlepšení zdravotního stavu rostlin a je omezeno vymrzání porostů. Časné jarní aplikace zvyšují pevnost stonků a zabraňují polehnutí.

Rozsah povoleného použití
Plodina Škodlivý organismus Dávkování OL
Pšenice, ječmen, triticale, žito braničnatka pšeničná, rez pšeničná, rez plevová, padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene,
rynchosporiová skvrnitost, fuzariózy klasů
1,5 l/ha AT
řepka olejka čerň řepková, fomová hniloba brukvovitých, cylindrosporioza 1,2 l/ha AT

Přípravek se aplikuje v obilninách i řepce max. 2 x. Interval mezi aplikacemi je u obilnin 14 dnů a u řepky 21 dnů.
Přípravek dosahuje proti padlí travnímu, hnědé skvrnitosti ječmene, rynchosporiové skvrnitosti a fuzariózám v klasu v obilninách registrované účinnosti. Přípravek dosahuje proti fomové hnilobě brukvovitých a cylindrosporióze v řepce olejce registrované účinnosti.
Přípravek vykazuje významný vedlejší vliv na redukci růstu a stimulaci větvení řepky olejky.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
plodina bez redukce tryska 50 % tryska 75 % tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů:
Obilniny, řepka 4 4 4 4

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně účinnou látku typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.
Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů a necílových rostlin.
Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Prakticé informace pro aplikaci

Použití v řepce olejce :

 • proti fomové hnilobě kořenového krčku a stonků – 1-1,2 l/ha:
  – termíny aplikace :
  – podzim – 4.-6.list (BBCH 14-16-18) – 1 l/ha při středním infekčním tlaku
  – jaro – brzy na jaře krátce před kvetením (BBCH 39-59)
  – jarní aplikace – teplota při aplikaci > 10°C – při středním infekčním tlaku 1,2 l/ha pro situace :
  – obnovu plochy listů
  – v počátku prodlužovacího růstu
  – těsně před květem
 • pro regulaci růstu a podporu přezimování – 0,7 – 1,2 l/ha (zamezuje přerůstání, podporuje přezimování, zesiluje kořenový krček, podporuje růst kořenů, zvyšuje zakládání postranních větví :
  – na podzim : aplikace mezi 4.-6.listem – při aplikaci > 10°C
  – běžný porost – 0,7-1 l/ha
  – přerůstající porost – 1-1,2 l/ha
 • pro jarní úrodotvorné prvky – zpevnění stonku, zvýšení odolnosti vůči poléhání, podpora tvorby postranních větví – teplota při aplikaci vždy > 10°C :
  – podpora větvení – cca.20 cm vysoký porost – 1-1,2 l/ha
  – proti poléhání – cca. 40 cm výška porostu – 1-1,2 l/ha

Použití v obilovinách :

 • v žitu, tritikale, pšenici ozimé a jarní :
  – BBCH 35-39 : braničnatka plevová, padlí travní, rzi – maximálně 1,5 l/ha
  – BBCH 61-69 : fuzariozy – maximálně 1-1,2 l/ha
 • v ječmeni ozimém a jarním – maximálně 1,5 l/ha :
  – BBCH 35-39 (sloupkování až konec metání) – hnědá i rynchosporiová skvrnitost, padlí travní, rzi

podle potřeby možno aplikovat v TM s dalšími přípravky na bázi triazolů, morfolinů, strobilurinů nebo arylfenyketonů.