Teflix

Insekticid proti drátovcům a bázlivci kukuřičnému

  • Fumigační, dotykový a požerový účinek
  • Aplikace do řádků při setí
  • Účinek na široké spektrum půdních škůdců
  • Účinek na larvy i vajíčka
  • Výrazný repelentní efekt

Účinná látka: tefluthrin 15 g/kg

Formulace: granule

Balení: 10 kg

Teflix obsahuje účinnou látku tefluthrin ze skupiny pyretroidů. Tefluthrin působí proti vajíčkům a larvám půdních škůdců z řady dvoukřídlého hmyzu, motýlů a brouků např. larvám kovaříkovitých – drátovci nebo larvám bázlivce kukuřičného. Má požerový, kontaktní a fumigační účinek, zároveň působí i repelentně. Není přijímán kořeny rostlin a nešíří se rostlinnými pletivy – nemá systémový účinek. Teflix se aplikuje při setí do řádku speciálními aplikátory.

Rozsah povoleného použití

Plodina Škodlivý organismus

Dávkování

OL

Poznámka

kukuřice drátovci

7-12 kg/ha

AT

kukuřice bázlivec kukuřičný

7-12 kg/ha

AT

slunečnice drátovci

7-10 kg/ha

AT