Terplex

LEŽÍ A NADÁ…….. NEBUĎTE PREPLEX.
TA KTERÁ STOJÍ UŽÍVÁ TERPLEX

  • Nová inovativní formulace
  • Excelentní redukce růstu
  • Nárůst biomasy ošetřovaných rostlin
  • Silnější odolnost proti poléhání oproti klasickým formulacím
  • Méně stresu pro ošetřované rostliny

Účinná látka: trinexapac-ethyl 200 g/l

Formulace: emulgovatelný koncentrát (EC)

Balení: 5 l

Působení přípravku:

Regulátor růstu a vývoje rostlin určený ke zvýšení odolnosti proti poléhání a zkrácení stébla ozimého ječmene, ovsa, pšenice, tritikale, žita a semenných porostů trav. Účinná látka přípravku TERPLEX patří do chemické skupiny cyklohexandionů a působí na rostlinné hormony gibereliny, které jsou odpovědné za prodlužující růst uvnitř rostlinných pletiv. Účinná látka přípravku je rychle absorbovaná zelenými částmi rostlin a následně je asimilačním prouděním rozváděná po celé rostlině (už za 1 hodinu od aplikace je účinná látka lokalizovaná v celé rostlině, přičemž odolnost vůči srážkám je již 2 hodiny po ošetření). Přípravek blokuje tvorbu aktivního giberelinu a následkem toho dochází k zastavení prodlužování stonkových internodií.

Terplex je inovativní formulace, která při nižší dávce účinné látky zajistí lepší redukci růstu, rostliny jsou odolnější proti poléhání, rostliny jsou méně stresovány – obsahují více zelené biomasy, jsou zelenější a dosahují vyšších výnosů v porovnání s ošetřením klasickými formulacemi.