Torso

Z plevelů zbyde jen torzo

  • Obsahuje 3 účinné látky vzájemně se doplňující
  • Účinek i na jedno i dvouděložné plevele
  • Flexibilní dávkování
  • Dlouhodobé působení
  • Vedlejší účinek na výdrol obilovin

Účinná látka: metazachlor 214 g/l + chinmerak 71 g/l +napropamid 206 g/l

Formulace:  Suspenzní koncentrát (SC)

Balení: 5 l

TORSO je herbicid určený k hubení jednoletých jedno i dvouděložných plevelů v porostech řepky olejky ozimé. Je přijímán především prostřednictvím kořenů při vzcházení. Po aplikaci na půdu před vzejitím plevelů je přijímán klíčícími plevely a působí jejich odumření před nebo krátce po vyklíčení. Přípravek nejlépe účinkuje při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách. Podle současných poznatků je TORSO dobře snášen všemi odrůdami řepky včetně tzv. dvounulových. Torso obsahuje tři účinné látky, které se svým působením vzájemně doplňují.

Rozsah povoleného použití

Plodina Škodlivý organismus

Dávkování

OL

Poznámka

řepka olejka ozimé plevele dvouděložné, plevele lipnicovité jednoleté

2,5-3,5

AT

Preemergentně,
max. 1x