Videryo F

JACKPOT PROTI PERONOSPOŘE

  • Preventivní účinek
  • Difuzní efekt – kapky postřikové kapaliny se rozptýlí v listu nebo v bobulích i na nezasažené části
  • Odolnost proti dešti – již 1 hodinu po aplikaci
  • Sporicidní účinek – inhibuje tvorbu spór a hubí spóry
  • Výborná ochrana listové plochy i bobulí

Účinná látka: kyazofamid 40 g/l + folpet 400 g/l

Formulace: suspenzní koncentrát (SC)

Balení: 5 l

Působení přípravku:

VIDERYO F obsahuje dvě účinné látky kyazofamid a folpet. Kyazofamid působí proti oomycetám, zvláště proti plísni révové (Plasmopara viticola). Účinek je převážně preventivní a proto je vhodné ho použít před propuknutím napadení. Folpet je kontaktní fungicidní látka s preventivní účinností proti plísni révové. Vykazuje významnou vedlejší účinnost proti plísni šedé, černé skvrnitosti révy vinné, červené spále a bílé hnilobě na révě. Potlačuje růst mycelia a sporulaci původců houbových chorob.