Vintec

Úder proti ESCA

  • Biologický fungicid
  • Velmi rychlý růst a kolonizace dřeva
  • Vysoká koncentrace Trichoderma SC1 v 1 g přípravku
  • Aplikace jak ve školkách tak ve vinohradech

Účinná látka: Trichoderma atroviride, kmen SC1
Formulace:  ve vodě dispergovatelné granule (WG)
Balení: 50 g

VINTEC je biologický fungicid, který účinkuje proti komplexu patogenů dřeva vinné révy zvané ESCA, který způsobuje její chřadnutí a odumírání.
Přípravek aplikujte na ostříhané vinohrady po zimě, kdy je vinná réva v stadiu 01 BBCH (začátek nalévání pupenů: očka uvnitř pupenů se začínají zvětšovat). Aplikaci provádějte co nejdříve po řezu, denní teploty musí dosahovat 10 °C po dobu alespoň 5 hodin. Následujících 24 hodin by mělo být bez deště.

Rozsah povoleného použití

Plodina Škodlivý organismus

Dávkování

OL

Poznámka

Réva (podnože a rouby) chřadnutí a odumírání révy (ESCA)

200 g/hl

AT

během pěstování ve školce

Réva chřadnutí a odumírání révy (ESCA)

200 g/hl

AT

po zimním řezu
před rašením