Vaše porosty si zaslouží pozornost

Zajištění čistého porostu bez plevelů je základním krokem pěstební technologie. Plevelné spektrum v jarních obilninách i v případě opravy u ozimů je velmi široké, přesto je pro nás důležitá určitá skupina plevelů. Trávovité plevele se ve většině případů snažíme v obilninách vyřešit již na podzim, v jařinách nebo při případných opravách nás zajímají především plevele dvouděložné.

Výskyt jednotlivých plevelů je často daný celou řadou faktorů, mezi které patří použitá agrotechnika, intenzita pěstování, odrůda, osevní postup, výživa, lokalita a mnoho dalších. V posledních letech je také stále důležitější klasifikace přípravků a jejich případná omezení. Pro zajištění herbicidní ochrany obilnin nabízí firma Belchim ekonomické a efektivní řešení díky široké nabídce přípravků. Pojďme si představit přípravky pro jarní ošetření.

Globus
Globus s účinnou látkou florasulam – 50 g/l v SC formulaci působí proti základnímu spektru dvouděložných plevelů, svízelům, heřmánkům, výdrolu řepky. Je registrovaný do pšenice (ozimé, jarní), ječmene (ozimého, jarního), žita, triticale, aplikujeme ho sólo v dávce 0,1 l/ha v ozimech, v jařinách pak 0,08 l/ha nebo v tank-mix kombinaci.

 • Přípravek je ze skupiny ALS inhibitorů, je velmi rychle rozváděn v rostlině, má systémový způsob účinku, transport účinné látky probíhá jak akropetálně, tj. směrem k vegetačnímu vrcholu, tak bazipetálně do kořenů.
 • Lze ho použít na jaře i na podzim při BBCH obilniny 13–32.
 • Účinkuje i za nižších teplot od 5 °C, bez omezení na necílové rostliny, členovce a vodní organismy.
 • Lze aplikovat v PHO II – spodní i povrchové vody.
 • Lze kombinovat s DAM nebo přidat smáčedlo Tipo 0,5 l/ha v suchých podmínkách.
 • Ideální partner i do kombinací: Globus 0,1 l/ha + Blusky 15– 20 g/ha posílení účinku na violku, kakost, hluchavku, pcháč, Globus 0,075–0,1 l/ha + úč. l. fluroxypyr 0,3–0,4 l/ha zesílení účinku na zemědým, hluchavky, v tomto případě aplikovat při teplotách nad 10 °C.

Blusky
Blusky s účinnými látkami tribenuronmethyl 250g/kg a methsulfuronmethyl 250g/kg ve WG formulaci působí na jednoleté dvouděložné plevele, nejlépe na malé aktivně rostoucí plevele, je registrovaný do pšenice (ozimé, jarní), ječmene (ozimého, jarního), žita, triticale, aplikujeme ho v sólo v dávce 15–20 g/ha nebo v tank-mix kombinaci.

 • Obě látky jsou ze skupiny ALS inhibitorů, jsou velmi rychle rozváděny v rostlině, mají systémový způsob účinku, obě účinné látky se vzájemně velmi dobře doplňují.
 • Lze ho použít na jaře při BBCH obilniny 13–39, účinkuje i za nižších teplot od 5 °C, bez významných omezení na necílové rostliny, členovce a vodní organismy, nelze aplikovat v PHO II – spodní vody.
 • Přidání smáčedla (napříkla Tipo 0,5 l/ha) zvyšuje účinnost v suchých podmínkách.
 • Ideální partner i do kombinací TM Blusky s Globus: Blusky 15–20 g/ha (jařiny, ozimy na jaře) + úč. l. fluroxypyr 0,3–0,5 l/ha ( při teplotách nad 10 °C ). Všechny herbicidy firmy Belchim lze použít jak v sólo aplikaci, tak i v kombinacích, kde jednak rozšíříme spektrum účinnosti a jednak posilujeme odolnost pro vznik případných rezistencí. Obecně zde platí známá zásada, že teplo a vlhko zesilují účinnost.
  Pokud máme zdravé a čisté obilniny na jaře, tak pak nám mimo optimální výživy porostů zbývá již jen starost o regulaci a zpevnění stébla.

Terplex
Terplex s účinnou látkou trinexapac-ethyl 200 g/l v EC formulaci je registrovaný do pšenice, ozimého ječmene, žita, triticale, ovsa, aplikujeme ho sólo v dávce 0,3–0,5 l/ha, možnost kombinace s fungicidy či insekticidy.

 • Přípravek působí na rostlinné hormony gibereliny a zkracuje prodlužování rostlinných internodií, je velmi rychle rozváděn v rostlině (po jedné hodině je lokalizovaný v celé rostlině).
 • Odolnost vůči srážkám je již dvě hodiny po aplikaci.
 • Lze ho použít při BBCH obilniny 30–33, aplikujte při teplotách nad 10 °C, bez omezení na necílové rostliny, členovce a vodní organismy, lze aplikovat v PHO II – spodní i povrchové vody. – Tank-mix fungicidy (s azoly lze dávku snížit o 0,1 l/ha) i insekticidy je možný, nelze kombinovat s DAM nebo herbicidy.
 • Suché a teplé počasí zesiluje účinek přípravku. Terplex je osvědčený, ale přesto nový regulátor růstu. Je to dáno inovací přípravku, který při nižší dávce účinné látky zajistí dostatečnou redukci růstu, rostliny jsou odolnější proti polehání, jsou méně stresovány za nepříznivých podmínek a výsledkem je vyšší tvorba biomasy i výnosu.

Share this post