Panorama

2024-01-09T17:19:43+01:00January 9th, 2024|

Panorama Panoramaticky zdravé porosty Systémový fungicid s kurativní efektem Účinkuje na listové a klasové choroby Registrován do všech obilnin, řepky, cukrovky Flexibilní termín použití Vysoký obsah účinných látek Bez omezení v OP povrchových a podzemních vod Účinná látka: prothiokonazol 250 g/l, metkonazol 90 g/l Formulace:  emulgovatelný koncentrát (EC) Rozsah povoleného použití Plodina Škodlivý organismus [...]

Roxy 800 EC

2020-02-05T10:24:24+01:00July 15th, 2019|

Roxy 800 EC Evidenční číslo přípravku: 5290-0 Účinná látka: prosulfokarb 800 g/l Formulace: emulgovatelný koncentrát (EC) Balení: 5 l , 10 l Účinná látka prosulfokarb je přijímána prostřednictvím meristematických pletiv klíčků a kořenů plevelů, kde v nejmladších částech brzdí prodlužování a dělení buněk. Hlavního účinku je dosahováno příjmem účinné látky přes hypokotyl plevelů. Prosulfokarb [...]

Go to Top