Panorama

2024-01-09T17:19:43+01:00January 9th, 2024|

Panorama Panoramaticky zdravé porosty Systémový fungicid s kurativní efektem Účinkuje na listové a klasové choroby Registrován do všech obilnin, řepky, cukrovky Flexibilní termín použití Vysoký obsah účinných látek Bez omezení v OP povrchových a podzemních vod Účinná látka: prothiokonazol 250 g/l, metkonazol 90 g/l Formulace:  emulgovatelný koncentrát (EC) Rozsah povoleného použití Plodina Škodlivý organismus [...]