Difure XL

2024-01-09T17:18:13+01:00January 9th, 2024|

Difure XL Fungicid proti širokému spektru chorob cukrovky a řepky Rychlý systémový účinek Pohybuje se translaminárně a akropetálně (ochrana nových přírůstků) Preventivní a kurativní účinek Dvojnásobné množství účinné látky Fungicidní účinek bez morforegulačního efektu Účinná látka: difenokonazol 500 g/l Formulace:  suspenzní koncentrát (SC) Rozsah povoleného použití Plodina Škodlivý organismus Dávkování OL Poznámka cukrovka, řepa [...]

Bonaxa

2023-02-09T11:10:11+01:00February 9th, 2023|

Bonaxa Nový vícesložkový herbicid do řepky Podzimní postemergentní herbicid do řepky Tři účinné látky proti širokému spektru plevelů Účinný i proti odolným plevelům – pcháč, violka, kakosty Přípravek Bonaxa obsahuje tři účinné látky, k hojně využívané kombinaci klopyralid+pikloram byl přidán amynopyralid. Tím došlo k rozšíření plevelného spektra o máky, violky a k zesílení účinku na další plevele [...]

Go to Top